Промоции

ОТСТЪПКИ !

  • 100 % отстъпка от цената за регистрация на ЕООД/ООД в търговския регистър със всички включени такси за новосъздадени дружества при подписване на едногодишен договор за счетоводно обслужване с кантората.
  • 100 % отстъпка от цената за електронен подпис при подписване на едногодишен договор за счетоводно обслужване с кантората.