Счетоводни услуги

Знаете ли, че в световен мащаб практиката все повече налага ползването на външни консултантски и счетоводни фирми за подпомагане на бизнеса. Много известни и големи компании ползват тези услуги, защото са се убедили в техните предимства:

 • Намаляване на разходите за издръжка на счетоводител или цял счетоводен отдел;
 • Спестяване време и важни за Вас ресурси, което Ви дава възможност да се съсредоточите върху основната си дейност;
 • Имате възможност за по-бърза реакция при променящи се бизнес условия;
 • Винаги разполагате с актуална информация за важни законодателни промени;
 • Получавате сигурност за Вашата фирма или организация.

Точно поради тези причини ние сме тук.  Екипът от квалифицирани счетоводители на  Актив  Консулт БГ  ще Ви помогне да развивате своя бизнес професионално и според законовите изисквания. В зависимост от предпочитанията Ви, обслужването се осъществява в нашия офис или на място при Вас.

За нашите клиенти предлагаме:

 • Текущо завеждане на входящи и изходящи първични документи;
 • Изготвяне и подаване в срок на Справки-декларации и дневници по ЗДДС по електронен път; Изготвяне на ИНТРАСТАТ и VIES – декларации и подаването им в НАП;
 • Следене на оборотите за задължителна регистрация по ЗДДС; подготовка и регистрация;
 • Данъчна защита и представителство пред НАП при провеждане на ревизии по ЗКПО, ЗДДС, ЗДДФЛ, насрещни проверки, проверки от Инспекция по труда и други подобни;
 • Попълване на декларации и отчет за БНБ във връзка със статистиката на платежния баланс и външния дълг;
 • Годишно счетоводно приключване, изготвяне на годишна данъчна декларация и счетоводни отчети, и тяхното представяне пред органите на НАП и НСИ;
 • Изготвяне на платежни нареждания за дължими данъци и такси;
 • Пълна и точна информация за текущо счетоводно състояние; Ежемесечно следене на финансовия резултат;
 • Изготвяне на справки за задълженията и вземанията на фирмата;
 • Изготвяне и поддръжка на инвентарни книги, данъчен и счетоводен амортизационен план.

Допълнително за Вас:

 • Представяне на информация за промените в счетоводното, търговското, данъчното и осигурителното законодателство;
 • Представителство пред НАП, НОИ, НСИ, Търговски регистър и др.
 • Извършване на физическа инвентаризация на материални запаси, стоки и дълготрайни активи;
 • Изготвяне на отчети по изисквания на клиента;
 • Изготвяне на финансови отчети на английски и немски език.