Административни услуги

Административните услуги, предлагани от Счетоводна кантора „Актив Консулт БГ“ са следните:

  • Електронно банкиране;
  • Подаване на документи към различни институции;
  • Проверка на Ваш статут в сайта на НАП посредством ПИН (Персонален Идентификационен Номер);
  • Издаване на актуални състояния;
  • Преводи, регистрации и пререгистрации;
  • Изготвяне на договори и други документи.