Промени в обстоятелствата на фирми

Промяната във вписаните обстоятелства на фирмите най-общо включва:

  • промяна на наименованието (фирмата);
  • промяна на седалището и адреса на управлението;
  • промяна на предмета на дейност;
  • промяна в увеличаване/намаляване на капитала;
  • промяна на управителя;
  • приемане на нов съдружник, прекратяване членството на съдружник, изключване на съдружник, прехвърляне на дялове;
  • преобразуване на дружеството;
  • прекратяване на дружеството

Ние от Счетоводна кантора „Актив Консулт БГ“ ще изготвим всички необходими документи за извършване на съответните промени в обстоятелствата на Вашата фирма, които ВИЕ желаете!!!