Регистрация на фирми

Услугата „Регистрация на фирми“ включва:

  • Първоначална проверка за свободно име на фирмата в сайта на Търговски регистър
  • Безплатна консултация при избора на юридически статут на фирмата
  • Подготовка на всички необходими документи
  • Съдействие при откриване на набирателна сметка и посещение пред нотариус
  • Изготвяне на печат на фирмата
  • Подаване на документите в Търговският регистър