Регистрация на търговска марка

Имате намерение да започнете нов бизнес? Желаете да имате запазена марка, която отличава Вашия продукт от всички останали? Добра идея е да регистрирате търговската си марка, за да получите ексклузивни права върху нея и да можете да ги защитите при необходимост.

Търговската марка е знак, който отличава стоките или услугите Ви от тези на други лица. Този знак може да бъде дума, буква, лого, формата на самата стока и всякакви най-различни комбинации от тези знаци. Този знак често се нарича и „запазена марка“.

С регистрирането на Вашата търговска марка, Вие печелите изключително много. Тя е ключова за един бизнес. С регистрацията на търговската марка, Вие придобивате права върху този знак, като някои от по-важните са следните:

  • можете да я използвате, тоест можете да поставяте знака върху стоките си и да ги предлагате на пазара;
  • можете да се разпореждате с нея, тоест да я прехвърляте или да разрешавате използването й от трети лица;
  • можете да забраните на други лица да използват в своята дейност знак, който е идентичен или много сходен с Вашия и създава риск от объркване на стоките и услугите.

Цена на услугата без включени държавни такси – 330 лв.!!!

Ние от счетоводна кантора „Актив Консулт БГ“ ще извършим Вашата регистрация на професионално ниво!!!