Счетоводни услуги

Знаете ли, че в световен мащаб практиката все повече налага ползването на счетоводни услуги от външни консултантски и счетоводни кантори за подпомагане на бизнеса. Много известни и големи компании ползват тези услуги, защото са се убедили в техните предимства:

 • Намаляване на разходите за издръжка на счетоводител или цял счетоводен отдел;
 • Спестяване време и важни за Вас ресурси, което Ви дава възможност да се съсредоточите върху основната си дейност;
 • Имате възможност за по-бърза реакция при променящи се бизнес условия;
 • Винаги разполагате с актуална информация за важни законодателни промени;
 • Получавате сигурност за Вашата фирма или организация.

Счетоводни услуги от счетоводна кантора Актив Консулт БГ

Точно поради тези причини ние сме тук.  Екипът от квалифицирани счетоводители на  Актив  Консулт БГ  ще Ви помогне да развивате своя бизнес професионално и според законовите изисквания. В зависимост от предпочитанията Ви, обслужването се осъществява в нашия офис или на място при Вас.

За нашите клиенти предлагаме:

 • Текущо завеждане на входящи и изходящи първични документи;
 • Изготвяне и подаване в срок на Справки-декларации и дневници по ЗДДС по електронен път; Изготвяне на ИНТРАСТАТ и VIES – декларации и подаването им в НАП;
 • Следене на оборотите за задължителна регистрация по ЗДДС; подготовка и регистрация;
 • Данъчна защита и представителство пред НАП при провеждане на ревизии по ЗКПО, ЗДДС, ЗДДФЛ, насрещни проверки, проверки от Инспекция по труда и други подобни;
 • Попълване на декларации и отчет за БНБ във връзка със статистиката на платежния баланс и външния дълг;
 • Годишно счетоводно приключване, изготвяне на годишна данъчна декларация и счетоводни отчети, и тяхното представяне пред органите на НАП и НСИ;
 • Изготвяне на платежни нареждания за дължими данъци и такси;
 • Пълна и точна информация за текущо счетоводно състояние; Ежемесечно следене на финансовия резултат;
 • Изготвяне на справки за задълженията и вземанията на фирмата;
 • Изготвяне и поддръжка на инвентарни книги, данъчен и счетоводен амортизационен план.

Допълнително за Вас:

 • Представяне на информация за промените в счетоводното, търговското, данъчното и осигурителното законодателство;
 • Представителство пред НАП, НОИ, НСИ, Търговски регистър и др.
 • Извършване на физическа инвентаризация на материални запаси, стоки и дълготрайни активи;
 • Изготвяне на отчети по изисквания на клиента;

Счетоводни услуги Варна

Счетоводна кантора Актив Консулт БГ извършва всички видове счетоводни услуги.

Счетоводни услуги – цени

Счетоводна кантора Актив Консулт БГ предлага счетоводни услуги на разумни цени, според обема на работа и дейността на фирмата.