Счетоводно обслужване

Счетоводна кантора „Актив Консулт БГ“ предлага следните счетоводни услуги:

  • Ежемесечно осчетоводяване на първични документи
  • Изготвяне на Дневник за покупки и Дневник за продажби и подаване на Справка – декларация към НАП
  • Изготвяне на справки и отчети за нуждите на клиента
  • Начисляване на амортизации
  • Осчетоводяване на банкови документи – вносни бележки, платежни нареждания
  • Годишно счетоводно приключване

Пълно счетоводно обслужване от счетоводна кантора Актив Консулт БГ

Счетоводна кантора „Актив Консулт БГ“ извършва пълно счетоводно обслужване от стартирането на Вашия бизнес. Пълното счетоводно обслужване се характеристика със съставянето на индивидуален сметкоплан на фирмата до ежемесечно осчетоводяване на всички първични документи и направата на всички необходими счетоводни справки за фирмата. Тези справки включват задължения към доставчиците за определен период, както и вземания от клиентите към определен период.

Счетоводно обслужване в град Варна

Счетоводна кантора „Актив Консулт БГ“ извършва пълно счетоводно обслужване на територията на град Варна.

Счетоводно обслужване – цени и ценообразуване

Свържете се с Нас, за да уточним цените за счетоводно обслужване на вашата фирма.