Смяна на управител

Управителят е най-важното лице в едно търговско дружество. Той взима всекидневните решения за дейността на фирмата, представлява я пред трети лица, сключва и прекратява договори със служители и партньори. Само най-важните решения във фирмата са оставени на общото събрание или нейния собственик. Всяка фирма трябва да има управител във всеки един момент. Това означава, че, ако съдружниците искат да освободят управителя от неговата длъжност, те трябва да назначат нов управител, който да заеме поста.

Смяната на действащия управител с друг може да е по молба на самия управител или в резултат на Решение на Общото събрание на съдружниците или на Едноличния собственик на капитала при ЕООД.

Смяната на управител се състои в две стъпки, които се извършват едновременно, но до голяма степен независимо една от друга:

  • Освобождаване на стария управител;
  • Назначаване на нов управител

Данните за структурата на управление и управителя на една фирма се вписват по партидата на търговското дружество в Търговския регистър. Поради това и смяната на управителя става факт за трети лица не в момента на вземане на решението за смяна, а чак след вписването в регистъра. Докато промяната не бъде вписана, всички клиенти и контрагенти на фирмата следва да считат, че нейн управител е лицето, което е посочено по партидата на дружеството.

Ако желаете да направите промяна във Вашата фирма, свързана със смяна на управителя, не се колебайте да се свържете с Нас.

Ние от Счетоводна кантора „Актив Консулт БГ“ ще се погрижим за попълването и подаването на всички необходими документи, свързани с промяната.