Заверка на осигурителна книжка Варна

Заверка на осигурителна книжка – гр. Варна

Екипът на счетоводна кантора Актив Консулт Ви предлага цялостна услуга, свързана със заверка на осигурителни книжки, обхващаща:

  • Подаване на декларация Окд-5 – „Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице“ за стари периоди, нови, корекции, заличаване;
  • Подаване на декларация Образец 1 – „Данни за осигуреното лице“;
  • Заверки на периоди единствено при наличие на пълна документация.