Еднократни счетоводни услуги

Еднократните счетоводни услуги са предназначени към микро предприятията, които нямат нужда от счетоводни отдели, а от друга страна абонаментното обслужване ще им бъде прекалено скъпо. Към тях се включват:

  • Годишно счетоводно обслужване – към него спадат годишната данъчна декларация и годишните финансови отчети.

Наша отговорност е да бъдат обработени и подадени към НАП, НСИ и Търговския регистър в законово-установените срокове и форми.

  • Попълване на декларации на физически лица – тук се включва попълване на данъчната декларация и необходимите приложения към нея в зависимост от предоставените от вас документи. След като изчислим Вашето данъчно задължение, за Ваше улеснение, ще подготвим необходимия платежен документ, за да можете да внесете дължимия данък, а също така ще подадем Вашата декларация в НАП. Вие ще имате спокойствието, че сте спазили всички законови задължения и срокове и няма да Ви бъдат наложени санкции.
  • Счетоводни консултации – Ние сме в състояние да Ви предоставим изчерпателна информация и помощ при въпроси, свързани със счетоводство, действащите в страната закони и техните изисквания, които не са Ви ясни, Вие имате нужда от консултация. Независимо какъв бизнес развивате, данъчните ефекти оказват огромно влияние върху вашите действия и при вземане на бизнес решение. Нашата Кантора може да ви предложи професионални консултации във връзка с:
  1. счетоводно и данъчно законодателство;
  2. трудово законодателство;
  3. социално-осигурително законодателство;
  4. консултации във връзка със ЗДДС;
  5. консултации относно данъци и такси;
  6. финансови консултации.