Регистрация на клон

Когато дейността на дадена фирма се разшири и тя започва да извършва дейност в населено място, различно от седалището му възниква необходимостта от регистрация на клон. Търговецът може да регистрира по един клон в различни населени места – без ограничения.

За да може да функционира клонът трябва да бъде регистриран в Търговския регистър. Регистрацията се осъществява въз основа на Заявление по образец, което съдържа:

  • Седалището и предмета на дейност на клона;
  • Данни за лицето, което управлява клона, и за обема на представителната му власт.

Регистрацията на клон е резултат на следната процедура, която включва:

1. Вземане на решение за учредяването на Клон;

2. Избиране на управител на клона;

3. Вписване в Търговския регистър .

Решението за регистрация се взема от компетентния орган на дружеството по правилата на учредителния акт. Решението за откриване на Клон на фирма в друг град трябва да съдържа ясно изразена воля за учредяването, седалище, адрес на управление, предмет на дейност, начин на управляване.

Ние от Счетоводна кантора „Актив Консулт БГ“ ще Ви съдействаме във връзка с регистрацията на Вашия клон!!!