Абонаментно счетоводно обслужване

Услугата абонаментно счетоводно обслужване покрива всички елементи от отчетността на фирмите.

Чрез тази услуга, Вие спестявате изключително много. Някои от предимствата са следните:

  • Ще намалите разходите за издръжка на офиса си – електроенергия, вода, телефон, консумативи;
  • Не купувате и не поддържате актуален счетоводен софтуер и информация за промените в нормативната уредба;
  • Ще спестите ценно време от посещения на поделенията на Националната Агенция за Приходите (НАП), НОИ, Агенция по Вписванията (Регистър Булстат), банки и други държавни и общински институции.
  • Ще спестите от разходите за заплати и осигуровки на счетоводния Ви персонал и осигуряване на работно място.

Цената за абонаментното счетоводно, данъчно и ТРЗ обслужване зависи основно от броя документи, броя на осигурените лица, спецификата на дейността Ви и характерните за нея ниво на сложност и особености по отношение на счетоводната и данъчна отчетност.

Счетоводна кантора „Актив Консулт БГ“ е насреща да се погрижи за Вашето цялостно счетоводство на професионално ниво!!!