Регистрация на ЕТ

Ако желаете да се регистрирате като ЕТ (Едноличен търговец), първо трябва да изберете име на фирмата, с което да се регистрирате. Има законово изискване за наименованието на ЕТ-то. Фирмата трябва да съдържа без съкращения личното и фамилното или бащиното име на търговеца. Преди да се пристъпи към попълване на документите за регистрация, трябва да се провери дали името, с което желаете да се регистрирате като ЕТ, е свободно. Ако е заето, то следва да се добавят допълнително инициали към него, за да е индивидуално и отличаващо се от всички останали. Например, ако желаете да се регистрирате като „ЕТ Иван Петров“, а то е вече съществуващо, може да го изпишете по следния начин: „ЕТ Иван Петров 15“. След попълването и подаването на необходимите документи, се изкачва 3-дневен срок за вписване в Търговския регистър.

Не трябва да забравяме, че регистриран като ЕТ, търговецът отговаря пред кредиторите си за задълженията, поети от името на фирмата, не само с имуществото на ЕТ, но и с цялото си лично имущество.

Ние от Счетоводна кантора „Актив Консулт БГ“ ще попълним и подадем вместо ВАС всички документи във връзка с Вашата регистрация на ЕТ.