Счетоводно обслужване

Абонаментно счетоводно обслужване
Данъчни консултации
Годишни финансови отчети

ТРЗ услуги

Изготвяне на трудови договори
Изчисляване на работни заплати
Оформяне на трудови книжки

Регистрация на търговска марка

Проверка на свободно име
Оформяне на необходимите документи
Заплащане на държавни такси

Регистрация на фирми

Регистрация на ЕООД
Регистрация на ООД
Регистрация на ЕТ

Ликвидация на фирми

Подготовка на процедурата по ликвидация
Иницииране на производството по ликвидация
Заличаване на фирмата от Търговския регистър

Фирмени промени

Преобразуване на ЕООД в ООД
Преобразуване на ООД в ЕООД
Промени в обстоятелствата на фирми

Какви са предимствата да работите с нас

Получавате компетентна помощ в области свързани с финансово – счетоводната и правна дейност.

Не губите пари, време и нерви за глоби от евентуално пропуснати нормативни срокове.

Спестявате средства от издръжка на индивидуален щатен счетоводител – заплата, осигуровки за сметка на лицето и за сметка на работодателя и други.

Спестявате разходи за поддръжка на отделно работно място – компютър, принтер, бюро, място в офиса, консумативи.

Спестявате от скъпо струващ специализиран счетоводен, правен и ТРЗ софтуер.

Спестявате разходи за обучение, специализирана литература (вкл. периодична).

За нас

Счетоводна кантора „Актив Консулт БГ“ е със седалище гр. Варна. Ние имаме дългогодишен опит в сферата на счетоводството. При нас работят професионални счетоводители, които са отлично запознати с данъчното законодателство и промените в него. Доверявайки се на Нас, Вие получавате точен партнъор за Вашия бизнес.

Счетоводна кантора „Актив Консулт БГ“ има познания във воденето на счетоводството на големи и малки фирми с различна сфера на дейност. Ние сме готови да изградим с Вас дългосрочни отношения, както и да поемем краткосрочни ангажименти. Коректност и лоялност е нещото, което получавате като Наш клиент.

„Актив Консулт БГ“ освен счетоводни, извършва също така и юридически услуги – нещо, което малко счетоводни кантори предлагат. Ние сме с Вас от създаването на фирмата до регистрацията на търговската марка и ежемесечните отчети. Разчитайте на нас за всякакви данъчни консултации.