ДДС-декларации

За всеки данъчен период, регистрираното по закона за ДДС лице е необходимо да подава справка – декларация по ДДС. Същата се подава и в случаите, когато данъкът не следва да се внася или да се възстановява, както и в случаите, когато регистрираното лице не е извършило или получило доставка или придобивания или не е осъществило внос за съответния данъчен период.

Ако Вашата фирма е регистрирана по ДДС, следва да се подава справка – декларация по ДДС ежемесечно в срок до 14-то число включително на месеца, следващ данъчния период, за който се отнася.

Ние от Счетоводна кантора „Актив Консулт БГ“ ще Ви съдействаме при подаването на необходимите документи посредством електронен подпис към Националната агенция по приходите (НАП).