Ликвидация на фирми

Ние от Счетоводна кантора „Актив Консулт БГ“ извършваме услугата ликвидация на фирми от ЦЯЛАТА СТРАНА!!!

Ликвидацията по своята същност представлява процедура по доброволно прекратяване дейността на дружеството.

За да престане да съществува едно дружество, то трябва да бъде заличено от Търговския регистър. Преди това обаче се минава през още две фази – прекратяване и ликвидация. Необходимо е да се извършат определени действия в НАП, НОИ и НСИ и подаване на последни данъчни декларации в НАП.

За започването на процедурата по закриване, е необходимо просто да бъде взето решение от съдружниците в ООД или пък еднолично решение от собственика на ЕООД. То се оформя като документ, в който се посочва, че дейността на дружеството се прекратява и започва производство по ликвидация.

Всичко това, поверено в нашите ръце, ще бъде извършено професионално. Цената се договаря предварително. Моля, свържете се с екипа на „СК Актив Консулт БГ“ за предварителна информация и подробности.