Цени

Цената за счетоводно обслужване се договаря индивидуално с всеки клиент, с оглед обема и спецификите на извършваната дейност. Подхождаме с грижа и се съобразяваме с моментното финансово състояние на всеки наш клиент.

По отношение на индивидуалните консултации, били те писмени или вербални – ще Ви изпратим оферта съдържаща цена и срок, за които може да изготвим становище на Вашето запитване.

Някои Ваши запитвания биха могли да се нуждаят от обсъждане или допълнителна информация. В подобен случай ще се свържем с Вас.